slideshow_content
image_inside
content

יום העיון ה-52 בנושא החברה והתרבות הבדואית

יום העיון ה-52  בנושא החברה והתרבות הבדואית
מועד האירוע
02-02-2020 ( יום ראשון )
מיקום האירוע
ספריית מדרשת שדה בוקר

יום ראשון, 2 בפברואר 2020
המרכז הבין-תחומי מדרשת שדה בוקר
מדרשת בן-גוריון

09:00 - 09:30 התכנסות וכיבוד
09:30 - 10:00 ברכות ופתיחת יום העיון
10:00 - 12:00- מושב ראשון: התיישבות (יו"ר: ד"ר אמיר גלילי)
יערה רוזנר מנור, דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון: "תכנון לחברה הבדווית בנגב"
ד"ר אריאל מריות, רשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב: "יישוב חדש לבדווים באזור עבדת"
פראג' אבו פרייח, דוקטורנט, אוניברסיטת בן-גוריון: "אסלאם ומנהג בקרב מוסלמים בנגב"
12:15 - 12:45 הפסקה
12:45 - 15:15: מושב שני: שבטיות (יו"ר: ד"ר מוחמד סואעד)
ד"ר מרדכי קידר, אוניברסיטת בר-אילן, שבטיות ודת במזרח התיכון
ד"ר מוחמד סואעד, האקדמית גליל מערבי: "חזרתה של השבטיות בעקבות האביב הערבי"
* אל"מ חסן אבו סולב, מפקד בית הספר לגששים: "הגששים בצה"ל כיום" (לא סופי)

הכניסה בתשלום סמלי של 30 ₪ למשתתף, כולל השתתפות ביום העיון וכיבוד קל.
ניתן להירשם מראש בכתובת: https://www.fee.co.il/bedouin52
חוברת המאמרים של יום העיון אשתקד תושק ותוצע למכירה בעלות של 25 ₪.
ההרצאות בעברית.
לפרטים נוספים: ziv1.boker@gmail.com | 08-6532812
מארגנים: הספרייה ומרכז התרבות של מדרשת שדה בוקר, פרופ' גדעון קרסל, וד"ר אמיר גלילי.