slideshow_content
library_pic1900
content

ארכיונים מיוחדים

הארכיון לחינוך סביבתי

 

הארכיון הסביבתי הוקם ב-2009, ובו חומר ארכיוני מאז הקמתה של המדרשה על מוסדותיה השונים.  הארכיון מכיל כ-400 תיקים ובהם פרסומים, סדנאות, מערכי שיעור והדרכה, עזרי לימוד, עבודות אמנים, תכתובות, פוסטרים של פעילויות, אקוטופים ועבודות גמר של תלמידי התיכון חומר על תולדות המדרשה ועוד. החומר הוא מהמוסדות הבאים: ביה"ס התיכון הסביבתי, מבי"ס שדה, מהיחידה לפיתוח תכניות לימודים (יפת"ל), מהמרכז הבין-תחומי וממשרדי המדרשה.

בארכיון כ-400 תיקים של היחידה לפיתוח תכניות לימודים (יפת"ל), כל פרסומי היפת"ל והמרכז הבין-תחומי, כתבי עת ישנים מהספרייה, כרזות, תוכניות לימודים סביבתיות וסדנאות התיכון, אקוטופים ועבודות גמר של תלמידי התיכון, חומר לימודי רב לפי נושאים ולפי אזורים, וכן ספרים, שקופיות, קלטות, תמונות, ועוד.
הארכיון משרת את  תלמידי ומורי התיכון, והיסודי, מדריכי בית ספר שדה סטודנטים, ואת הציבור הרחב.
זהו חומר ייחודי בעל ערך רב למחקרי חינוך בכלל, ולחינוך סביבתי בפרט  וכן לשימור מורשת מדרשת שדה-בוקר.

הארכיון שוכן לצד הספרייה בבנין הסמינר לשעבר (היום 'המכינה'). הכניסה בתיאום מראש עם עזרא פימנטל 0549413155, או עם מנהל הספרייה 08-6532812.

קטלוג הארכיון הסביבתי

קטלוג התיקים

 

ארכיון לחומר סביבתי והיסטורי

בצד המזרחי של הספרייה ישנם מדפים ועליהם קופסאות מסומנות ובהן חומר מגוון על הנושאים הקשורים לבית הספר ולבית ספר שדה: מגדירים לצמחים ובעלי חיים, מאמרים בגיאולוגיה, מאמרים על הסתגלות לתנאי מדבר של בע"ח וצמחים, ארכאולוגיה של הנגב, היסטוריה של הנגב, סדנאות השדה של התיכון (לכל סדנה יש קופסא), איכות הסביבה, תכניות לימוד בנושאים שונים  ועוד ועוד. זהו מקור מצויין לכל הצרכים של בית הספר ומאחר וחלק גדול מן המורים הם אנשים חדשים - כדאי מאוד שיחשפו לחומר הזה בהכנה לסדנאות, הכנת תכניות לימודים חדשות (וישנות) בבית הספר, וכתוספת "פלפל" לחומר הנלמד והמודרך בשדה. גם לתלמידים יש עניין בחומרים הללו שכן זה מקור מצוין להכנת העבודות בסדנאות, להכנת אקוטופים, גאוטופים ועבודות גמר בכל מיני נושאים.

בימים אלו אנו עורכים קטלוג של החומרים האלה ובו יצויין ליד כל מאמר או חוברת לאיזה סדנה או נושא הם מתאימים. הקטלוג הזה יהיה בספריה וכדאי מאוד להביאו לידיעת המורים והתלמידים.

בתקופה הקרובה יועברו לאגף הזה חומרים נוספים (בנושא צמחי בר כצמחי מרפא ובארכאולוגיה) שיכולו לשמש את התלמידים והמורים.

האוסף נערך על-ידי יגאל גרנות

קטלוג הארכיון