slideshow_content
magal_pic_top
content

מרכז גל למנהיגות

"אל תרתעו מגדולות ואל תבוזו לקטנות"

 

המרכז, ע"ש מיכאל גל, הוקם במטרה לפתח ולטפח מנהיגות צעירה בנגב. חזון המרכז לקדם קיומה של חברת מופת ולפיכך חרת על דגלו את ערכי הליבה: שיוויון, רדיפת השלום והצדק, קיימות, ערבות הדדית, יהדות פלורליסטית ומתחדשת, צניעות, חתירה למצוינות וטוהר המידות.

המרכז מחנך את חניכיו למעורבות חברתית ולהגשמה בנגב ובכל שדרות החברה הישראלית.

המרכז להנצחת שמו ופועלו של ד"ר מיכאל גל, איש חינוך, רוח ומעשה.

 

במרכז גל למנהיגות (מג"ל) פועלות שתי מסגרות המבקשות להגשים את מטרותיו:

 

מכינת הנגב, ע"ש אלחנן ישי: מכינה קדם צבאית ציונית למנהיגות חברתית. המכינה מיסודם ובתמיכתם של מדרשת שדה בוקר, המועצה האזורית רמת הנגב, המכון למורשת בן גוריון וקרן אביחי.

 

מג"ל-קו הזינוק, תכנית מנהיגות לצעירי הפריפריה בנגב. תכנית משותפת מבית מדרשן של תכנית "קו הזינוק" ושותפויות רוטשילד ומדרשת שדה בוקר.

סרטון