slideshow_content
sade_pic
content

חדשות

אחת מאבני המיל
גילויים חדשים בדרך הבשמים ההיסטורית בדרום
הקטע החדש שהתגלה מחבר בין שני מקטעי הדרך שהשתמרו היטב - האחד במכתש…
פרסום
פרסומי ביס"ש
כאן יפורסמו פרסומי ביס"ש
עקרב זוהר בחושך
אטרקציה חדשה בנגב: עקרבים זוהרים בחשכה
במדרשת שדה בוקר עורכים סיורי לילה מיוחדים לכל המשפחה, בהם מאירים את…
החאזנה, פטרה
"הגשמת חלום": המסע לשחזור דרך הבשמים
יותר מ-100 קילומטרים ב-5 ימים – כתב ynet הצטרף למטיילים ישראלים…
בית ספר שדה שדה בוקר
בית ספר שדה שדה בוקר
תחומי פעילות בית הספר עורך פעילויות הדרכה הקשורות למרחבים הגאוגרפיים…