slideshow_content
magal_pic_top
content

הכנה לצה"ל

הכנה לצה"ל

מכינת הנגב רואה בשירות הצבאי הזדמנות משמעותית ליישום דרך חיים של עשייה ותרומה לחברה. 

המכינה מעודדת את בוגריה לבצע שירות צבאי משמעותי במגמות פיקוד והדרכה. במהלך השנה, מכינת הנגב מפעילה מערך הכנה לשירות בצה"ל בשלושה מישורים: פיסי, ערכי ומנטאלי.

ההכנה כוללת: קורס הכנה לצה"ל, הרצאות, סדנאות ומורשות קרב, מפגשים עם מפקדים וחיילים ביחידות שונות, ביקורים בבסיסי צה"ל, אימוני כושר סדירים בשיגרה, איכונים לצה"ל וליווי אישי בתהליך, שבוע צבא ובטחון ומסע ממכיניסט לחייל המועבר על ידי בוגרי המכינה.