slideshow_content
magal_pic_top
content

חיי הקבוצה וניהול עצמי

מכינת הנגב מקיימת חיי קבוצה ברמה גבוהה מאוד. אנו מאמינים כי ביכולתה של קבוצה למנף את היחיד בה לגבהים שלולא הקבוצה קשה מאוד להגיע אליהם. הקבוצה היא מקור לכוח ותמיכה ואף משמשת רשת ביטחון ברגעים הקשים. חיי הקבוצה מאפשרים ליחיד להתנסות בפועל בערכים כמו ערבות הדדית, צניעות, פשרה ורדיפת השלום. מעבר לכך מאפשרת הקבוצה מתן ביטוי מעמיק יותר של תרבות וזהות יהודית חילונית, כר נרחב ליוזמות חברתיות ובמה להתנסות מעשית באורח חיים דמוקרטי וזאת על ידי ניהול עצמי ברמה גבוהה. 

 

חניכי מכינת הנגב מתנסים בשלושת החודשים הראשונים בניהול עצמי תוך ליווי צמוד של מחנכי המכינה. בחודשים אלה החניכים לומדים מיומנויות שונות של ניהול עצמי, מתנסים הלכה למעשה בניהול פרויקטים, בכתיבת חזון, מטרון ויעדים, עומדים מול הקבוצה ומתכוננים למעבר לניהול עצמי מלא. לאחר תקופת האכשרה, מתקיים המעבר לניהול עצמי, בו החניכים בוחרים את המבנה הארגוני שלהם ומקבלים לידם סמכויות ניהול רבות. הניהול העצמי מתקיים בתוך מסגרת ברורה של תחומי אחריות במשך 7 החודשים הנותרים, אשר בתוכה ניתן לחניכים מרחב פעולה גדול ויכולת להתנסות באורח חיים דמוקרטי ומנהיגותי.