slideshow_content
magal_pic_top
content

מועמדים למכינה

מועמדים למכינת הנגב - תש"פ (2019-2020)

נפתחה ההרשמה למחזור י"ח של שלוחת שדה בוקר   ומחזור ג' של שלוחת חולית!

מועמדים יקרים, אנו שמחים על התעניינותכם במכינת הנגב!

כדי להתחיל את תהליך המיון והקבלה למכינת הנגב, עליכם למלא שאלון אינטרנטי המופיע בהמשך. לאחר מילוי השאלון, יוזמנו המתאימים בלבד לשבת פתוחה במכינה בחודשים אוקטובר-ינואר. מילוי השאלון לא מבטיח הזמנה לשבת פתוחה.

השלב הבא בתהליך המיון והקבלה כולל אורחות וראיון עומק עם איש צוות המכינה. כל מי שמתקבל למכינה או שיימצא ברשימת המתנה, יוזמן לטיול מחוייבות מיד לאחר פסח.

בהצלחה!

צוות מכינת הנגב

שאלון מועמדים תש"פ 2019-2020