slideshow_content
magal_pic_top
content

עשייה תורמת - שלוחת שדה בוקר

עשייה תורמת - שלוחת שדה בוקר

מתוך הנחת מוצא כי הנותן בנתינתו מקבל וכביטוי למחויבותה החברתית והקהילתית של המכינה, יוצאים החניכים למגוון מוקדי התנדבות ברחבי הנגב, במשך יום מרוכז אחד בשבוע. מכינת הנגב פועלת בכ- 20 מקומות התנדבות שונים מרהט בצפון ועד מצפה רמון בדרום, ניצנה במערב וירוחם במזרח בתחומי עשייה ותרומה שונים ומגוונים.

:במכינה מספר תחומי עשייה והתנדבות

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים: חונכות אישית ועבודה קבוצתית עם ילדי החינוך המיוחד, פגועי נפש ובעלי מוגבלויות שונות.

התנדבות בחברה הבדואית: חניכה ולימוד בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, לימוד עברית לנשים והעברת חוגים אחר הצהריים פרי יוזמתם של החניכים.

העצמת נוער וקהילה: חניכה וליווי של תלמידים בתחום הרגשי, החברתי והלימודי; ליווי ילדים ונוער עם קשיים, עבודה עם נוער בחלופת מאסר ועוד.

מבקשי מקלט: עבודה עם מבקשי מקלט במתקן חולות ובכלא סהרונים.

סביבה וקיימות: עבודה בשיתוף עם רשות הטבע והגנים הלאומיים באיזור רמת הנגב.

יצירה ועשייה חברתית במסגרת "במדבר", בית מדרש יוצר בירוחם, תוך שילוב לימודים ועשייה תורמת במרכז קליטה בבאר שבע ובבית גיל הזהב בירוחם.