slideshow_content
image_inside
content

העדלאידע המרהיבה של הנגב

מכל רחבי הארץ הגיעו מבקרים אל פסטיבל הפורים הצבעוני והייחודי במדרשת שדה בוקר. תהלוכת הענק לוותה בבובות ענק ומייצגים שהכינו תלמידי התיכון לחינוך סביבתי.