slideshow_content
image_inside
content

"כאן תצמח העתודה המנהיגותית של מדינת ישראל"

האסון לפני חצי שנה בנחל צפית, שבו נהרגו עשרה בני נוער, חולל רעידת אדמה בעולם המכינות החילוניות והמעורבות. בריאיון עם שלושה ראשי מכינות, מתייחסים המחנכים אל הטענות שהופנו כלפיהם: תחושת ההיבריס, יצר ההרפתקנות והתדמית האליטיסטית, וגם מדברים על החזון לבנות חברת מופת, בעלת זהות יהודית־חילונית.

כתבה במקור ראשון:

https://www.makorrishon.co.il/judaism/95125/