slideshow_content
search_pic
content

זעמן יפהפה

שם עברי זעמן יפהפה

שם מדעי Coluber elegantissimus

שם אנגלי Elegant Racer

פרוש השם השם העברי והמדעי מצינים את יופיו וצבעוניותו של מין זהelegantis) בלטינית – מטופח, יפה).

תאור כללי אורכו עד 100 ס"מ ומשקלו עד 50 ג"ר. הגב צהוב וכולו (כולל הראש והזנב) מכוסה בכתמים רוחביים שחורים. הכתמים הללו אינם מכסים את הגחון למעט באזור הזנב – שם הכתמים מקיפים את הזנב כטבעת. במין הזה מספר הכתמים יהיה תמיד פחות מ-40. לחלק מהפרטים יש גם פס אורך (ההולך לאורך כל הגוף) אדום או כתום. הגוף ארוך והראש רחב רק במעט מהצוואר. מספר המגינים בתת-הזנב – פחות מ-90. העינים גדולות.

אזורי תפוצה בעולם מין אנדמי לדרום הערבה, סיני וחצי האי ערב. המין תואר לראשונה בשנת 1878 על ידי Gunther, שקיבל פרט אחד מחצי האי ערב.

אזורי התפוצה בארץ כאמור זה הוא מין אנדמי לערבה. הפרט הראשון התגלה בה ב-1953 ליד יטבתה. מאז נתפסו פרטים נוספים בדרום הערבה בלבד.

בית הגידול נחש על-קרקעי, החי בעיקר בין שיחים ולמרגלות עצים. מצוי גם מתחת לעצמים בשטח (בעיקר גזעי עצים. מספר פרטים נתפסו מתחת לגזעי דקלים שנכרתו). חודר לעיתים למחילות בקרקע.

התנהגות פעיל יום. התגוננות: בריחה מהירה וכניסה למחסה מתחת לעצמים גדולים בשטח (גזעים למשל). כשהוא נתפס הוא מתגונן בנשיכות.

מזון ותזונה לא ידוע מה הוא מזונו בטבע. בשבי ניזון מחרקים.

רבייה אין מידע על דרכי הרבייה שלו.