slideshow_content
search_pic
content

אודות המאגר

על המאגר

מאגר מידע זה הוא מהדורה שניה, מורחבת ומתוקנת של חוברת "צמחי רפואה בנגב", שיצאה לאור בשנת 1994, על ידי היחידה לפיתוח תכניות לימודים ובית הוצאה לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר. 
חוברת זו היא סיכום יום העיון השני שנערך לזכרה של עינת גרוס ז"ל. ביום עיון זה התקיימה השתלמות בהדרכתו של יגאל גרנות בבורות לוץ, בעונת הפריחה, אביב 1993.


כתב את המהדורה הראשונה: יגאל גרנות
ערך את המהדורה הראושנה: שי טחנאי
תיקונים ותוספות למהדורה השניה: יגאל גרנות
עריכה לאינטרנט של המהדורה השניה: חנה סיון

סתיו, תשס"ד, 2004חוברת זו הינה ראשונה בסדרה של חוברות היוצאות לאור לזכרה של עינת גרוס ז”ל.
חוברת זו מהווה סיכוםשל יום העיון.
במאגר שני חלקים:
א. ההיסטוריה של הרפואה העממית - צמחית
החלק זה עוסק בהיסטוריה של הרפואה העממית, עקרונות השימוש בצמחים שנמצאו בשטח הסיור, ושימושיהם השונים על­ידי האדם משחר ההיסטוריה האנושית ועד ימינו.

ב. צמחי הנגב
חלק זה מביא את תיאור צמחי הנגב שבהם עסקה ההשתלמות: ­ שמותיהם, משפחותיהם, הפולקלור הקשור בהם, ושימושיהם ברפואה העממית והקונבנציונלית.


גאל ג
רנות

יגאל גרנות ­ מדריך, מורה ומחנך בבי”ס שדה 
ובבית­ הספר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה­ בוקר, 
עוסק בנושא זה כתחביב כבר למעלה מ-25 שנה, 
מביא בפנינו חומר מגוון ומעניין, היכול לשמש 
כל מדריך וחובב טבע בטיוליו בנגב.

עינת גרוס ז"ל

עינת גרוס
נולדה בכ”ג אב, תשכ”ח, 16.8.68
נספתה בתאונת דרכים בעת טיול באפריקה,
ו’ סיון, תש”ן, 3.5.90

עינת גרוס היתה מורה ­חיילת בבי”ס שדה הר­ הנגב והדריכה בו בין השנים 1986 - 1989. בשנת 1988 ריכזה את קורס המדריכים של החברה להגנת הטבע באזור הדרום.

החוברת שיצאה בשנת 1994 מסכמת את ההשתלמות שנערכה לזכרה של עינת באביב 1993 בבורות לוץ, בהדרכת יגאל גרנות.
בהשתלמות השתתפו מדריכי החברה להגנת הטבע מבתי­ ספר שדה באזור דרום. 

ימים אלה הפכו למסורת בבי”ס שדה הר­ הנגב, והם נערכים בחסות משפחת גרוס וידידים, המעניקים תמיכתם למפעל זה.