slideshow_content
מדרשת שדה בוקר מרכז בינתחומי ללימודי נגב, מדבר וסביבה
מדרשת שדה בוקר
content

חדשות

מדרשת שדה בוקר
05/12/23
מדרשת שדה בוקר בנגב
1. מדרשת שדה בוקר הוקמה על ידי דוד בן גוריון ז"ל בשנת 1960. בתחילת הדרך היו במדרשה שלושה נושאי לבה…
'דמוקרטיה עכשיו'
08/05/23
תערוכת "דמוקרטיה עכשיו" מאת ראובן חזק במדרשה
בימים הקרובים תוצג במדרשה תערוכה על ערכי הדמוקרטיה שאבדו ועל תרבות פוליטית שלא ידענו כמותה מעולם.…
עלון בית ספר שדה
18/06/20
בואו לטייל איתנו בנגב!
ממוסדות החינוך הוותיקים בארץ להכרת ואהבת הטבע, מזמין את תלמידי בתי הספר )יסודי, חט"ב ותיכון(, חניכי…
שירה במדבר 2019
16/06/19
פסטיבל ימי שירה במדבר 2019
במדרשת בן-גוריון התקיים אחד מהפסטיבלים הגדולים בדרום ובארץ בכלל בתחומי הספרות והשירה. הפסטיבל, אשר…