slideshow_content
image_inside
content

תערוכת "דמוקרטיה עכשיו" מאת ראובן חזק במדרשה

בימים הקרובים תוצג במדרשה תערוכה על ערכי הדמוקרטיה שאבדו ועל תרבות פוליטית שלא ידענו כמותה מעולם. התערוכה המציפה אותנו בסימני שאלה רבים מצביעה על האווירה הקיימת המעודדת התעלמות מכללים וזלזול בחוק תוך שימוש מופרז בכח למען מטרות קולקטיביות לכאורה. תרבות זו המקבלת את תמיכתו של הממסד מערערת את עצם קיומנו ואת קיומה של הדמוקרטיה בישראל.
התערוכה מתקיימת אל מול שחיקה במעמדה ובסמכותה של הממשלה ועל רקע מציאות של שפל והסלמה שלא ידענו כמותן ביחסי האנוש בחוגי ההנהגה וביחסה של ההנהגה כלפי העם. התערוכה בדרכה מגיבה על פרשות שחיתות והגשת כתבי אישום כנגד נציגי ציבור רבים מדי וביניהם ראש הממשלה.
'דמוקרטיה עכשיו' בוחנת את הדרך שהבטיחה לעולם שוויון זכויות והזדמנויות אבל מספקת מניפולציות במסווה של חרות וליברליזם, מפזרת מסרים שקריים וזיוף מציאות אחת באחרת בידי בעלי כח, הון ושררה.
בין כתלי הדמוקרטיה שעדיין עומדים על תילם נחשפים לראשונה פסלי המחאה של ראובן חזק. דמויות ראש שהציב על תצפית המוזיאון. דמויות המובילות אותנו הצופים אל חדרי החדרים ואל המסדרונות האפלים ומספקות בעוצמתן עדות על איך וכיצד נרמסו על הדרך. כאן על תצפית המוזיאון הן מביטות אל המרחב שמסביב בעיניים פעורות, פצועות וחלולות. אלו הן דמויות אדם שהתעוותו מכאב וסיפורן הוא סיפור של השפלה ואלימות.
פסלי מתכת קפואי מבע המביטים בתחינה על העוברים והשבים, אלו שאיבדו עניין והפסיקו לשאול לאן הם הולכים ולאן הולכת השיטה והתקווה שהייתה בראשית הדרך.

קטלוג התערוכה

תערוכת "דמוקרטיה עכשיו"