slideshow_content
image_inside
content

עדכוני סגל מהמנכ"ל דרור אלוני

מכתב לעובדים שלושה חודשים במלחמה

מכתב לעובדים לקראת 2024

חנוכה תשפ"ד

דבר המנכ"ל ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ג

דברים בטקס הזיכרון לפולה ולדוד בן-גוריון

טקס זיכרון ליצחק רבין נובמבר 2022

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

ברכה לחג השבועות

דבר המנכ"ל בטקס הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב

מכתב לעובדים לקראת חג הפסח תשפ"ב

לקראת פתיחת בית שרמן

טקס זיכרון לדוד בן גוריון וחלוקת תעודות הוקרה 04.11.21

מדרשת שדה בוקר ערוכה לשנת פעילות תשפ"ב ולשנים נוספות

תיקון ליל שבועות תשפ"א

דבר המנכ"ל ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

דברים לערב יום השואה תשפ"א

מכתב לעובדים לקראת חג הפסח תשפ"א

למנוע כל אלימות

הודעה לעובדים על מצב הסגר

מכתב לעובדים לקראת ראש השנה

עובד מצטיין תש"פ - ספטמבר 2020

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפא 24.08.2020

סיכום רבעון ראשון

לקראת סיום שנת לימודים והערכות לשנה חדשה תשפ"א (יוני 2020)

חזרה לעבודה לאחר ימי הקורונה - מי ייתן

ההסכם הקיבוצי - מאי 2020

מכתב לעובדים לקראת יום העצמאות (אפריל 2020)

הכרות וברכה לחג הפסח תש"פ (אפריל 2020)