slideshow_content
image_inside
content

הארגון

1. מדרשת שדה בוקר הוקמה על ידי דוד בן גוריון ז"ל בשנת 1960. בתחילת הדרך היו במדרשה שלושה נושאי לבה:

    1.1 בית ספר שדה.

    1.2 בית ספר תיכון אזורי.

    1.3 סמינר למורים ולמורות.

2. ב-1973 היינו לחברה ממשלתית לתועלת הציבור (חל"צ), בבעלות משותפת לממשלת ישראל (באמצעות משרד חינוך) (60%) ויד דוד בן-גוריון (40%).

3. בהתאם לחזון דוד בן-גוריון וליעדי החברה, המדרשה מפעילה בעשורים האחרונים שלושה נושאי ליבה, כולם מבוקשים וברמת שירות גבוהה:

    3.1 בי"ס תיכון פנימייתי, ארבע שנתי – ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי.

    3.2 בי"ס שדה, שדה בוקר, המספק שירותי אירוח לקבוצות ולפרטים, מהארץ מחו"ל, החפצים להכיר את חבר ארץ זה,

          וכן הדרכת ידיעת הארץ לתלמידים ולאחרים.

          בי"ס שדה, שדה בוקר הינו בית ליחידת הסברה צה"לית ומארח מידי שנה אלפי חיילים לסדרות חינוך.

    3.3 מרכז גל למנהיגות (מג"ל), הכולל שלוש שלוחות של מכינת הנגב (מהן שתיים במועצה האזורית אשכול), מפעל "קו

          הזינוק" ועוד מגוון רחב של תוכניות לפיתוח מנהיגות ואזרחות טובה.

4. פעילות החברה בשנת 2023 תעמוד על למעלה מ-56,000,000 ₪.

 

הנהלת המדרשה:

מנכ"ל: דרור אלוני

054-4301040 | dror@droraloni.com‏

 

מזכירת החברה ומנהלת נכסים: סיגל שושן

08-6599707 | mankal@boker.org.il

 

סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש: רו"ח רונן גנץ 

08-6599743 | roneng.boker@gmail.com

 

מנהלת התיכון לחינוך סביבתי: רינה כהן

054-4913011 | rina@boker.org.il

 

מנהלת הפנימיה: נור גלבוע

052-5527662 | nur@boker.org.il

 

מנהל בית ספר שדה: יוסי קורן

052-9241427 | ‫fsmanager@boker.org.il‬

 

מנהל מרכז גל למנהיגות: אלון גור

08-6532702 | alon@magal-negev.org

 

מנהל מחלקת אחזקה: סמי מרציאנו

08-6599752 | sami@boker.org.il

 

מנהל מחלקת הסעדה: אסף רז

asaf.boker@gmail.com

 

מנהל מנמ"ר: תומר מישלי 

tomer@boker.org.il | 052-7056020