slideshow_content
sade_pic
content

קייטנת קיץ "עולם הטבע" של בית ספר שדה - יולי 2021

קייטנת קיץ "מסביב לעולם" של בית ספר שדה והועד המקומי יוצאת לדרך:

שמחים להודיעכם על פתיחת קייטנה יישובית לכיתות א'-ג' בהובלת ביס"ש שדה בוקר בשילוב תוכנית ניצנים (תוכנית משרד החינוך)!

אפשרויות הרישום שינתנו בהמשך: 
1. בי"ס של החופש הגדול בתוכנית ניצנים יפעל למשך 3 שבועות בין השעות 8-13:00 בעלות מסובסדת ללא ארוחת ארוחת בוקר. 
2. רישום ל- 4 שבועות כולל צהרון בעלות נוספת של 1750 כולל ארוחת צהריים חמה ומגוונת בחדר אוכל.
**במידה ותהיה הרשמה מעל 49 ילדים לצהרון המחיר יוזל ל- 1550 ש"ח:)