slideshow_content
sade_pic
content

מועדון המטיילים לחקר דרכים ותרבויות עתיקות

 

מסע בדרכי קדמונים  29.1-2.2/2023 
בהדרכת ד"ר אורי דוידוביץ' ופרופ' חיים בן דוד

מסע בדרכי קדמונים 2023 מציע להתחקות אחר חלק מרשת הדרכים הקדומות שחצו את אדום, הערבה והנגב, דרכים אשר הובילו מ'הסלע האדום' אל הנגב, הארץ הנושבת, נמלי הים התיכון ואל ממלכות מצרים בתקופות השונות. השנה נתחיל את המסע בממלכת הנבטים - פטרה. נבקר בסיק ובחאז'נה ונעלה אל האתרים המופלאים של ג'בל מאדבח. משם נדרים אל עבר ואדי סאברה החבוי בינות צוקים נישאים של אבן חול אדומה. נבקר באתרים הנבטים לאורך הנחל ונתחקה אחר דרך רומית בנויה שהיוותה כנראה את הנדבך הדרומי ביותר ברשת הדרכים של הצבא הרומי במקטע שבין פטרה לערבה. נסיים את חלקו הירדני של המסע ונשוב לישראל לקראת חלקו השני. בימי המסע בנגב נתעתד לתור חלק מהנקבים והדרכים העתיקות שהובילו מהערבה לעיר עבדת. דרכים אשר שימשו את אנשי המסחר בתקופת הברזל ולאחריה, דרכים שלא ביקרנו בהן במסעות הקודמים.

לפרטים מלאים אודות המסע ולהרשמה לחץ כאן